Selve gården er fra 1850, men reisedelen av dette startet i 1990.

Eier og driver av gården og reiselivsvirksomheten er Frode Willy Hansen.

Historikk

De første bygningene ved Løvøen Gård ble bygd rundt 1850. De eldre bygningene på gården sto ferdig i løpet av 20 år. Dette kom i farvannet av det store sildefisket. I tillegg til tradisjonell gårdsdrift, var her også fiskemottak, landhandel, postkontor, hermetikkfabrikk og bakeri. Gården var et pulserende handelssted her på kysten.

På 1950-tallet ble bakeriet nedlagt. Sildemottaket ble nedlagt i 1972, da sildefisket ble stoppet. Landhandelen var det siste som ble nedlagt i 1986, da vi fikk fastlandsforbindelse med bru. Noe av næringsgrunnlaget var med dette borte, og bygningene begynte å forfalle.

Vi har som et av våre mål å ta vare på den kystkulturarven gården er, og i 1990 startet vi restaureringa av hovedhuset på gården. Med det fikk vi mulighet å tilby gjester minneverdige opphold i bygninger med historisk sus. Vi kan med stolthet nevne at vi i 1991 mottok Vikna kommunes pris for byggeskikk.