Beliggenheten gjør det mulig å fiske både på åpent hav, i dype fjorder og på de mange grunnene.
På store dyp kan du fiske etter uer. I den dype fjorden kan du fiske torsk; skreifisket i mars, april og mai kan gi svært gode fangster. Tidlig om våren kommer også seien inn fra havet. Derfor er det verdt å prøve et besøk i vårmånedene. 

Med hjelp av en lokal skipper kan du nå ut til områdene lenger ut på havet. Om sommeren er det mengder av makrell, og småseien finnes overalt rundt de små øyene som omgir Vikna. Disse øyene gir god ly på vindfulle dager.

Om sommeren er Løvøen Gård et fremdragende sted for den som vil bli kjent med fiske fra småbåt. Storfisk er vanligere om våren, mens det gjerne er større mengder fisk om sommeren.

Løvøen Gård ligger også midt i et hekkeområde for sjø og vadefugl, og nattelydene fra disse er et eventyr i seg selv. Dette oppleves sterkest om våren.

Her fins en stor bestand av havørn, så hva med en havørnsafari?

Opplev den fantastiske naturen her ute i havgapet! 

Mulighetene er mange. Vi formidler!